OMIC Elx. Ajuntament d'Elx Ajuntament d'Elx

Junta Arbitral de Consum

L’arbitratge de consum és un procediment per a solucionar controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, sense necessitat d’acudir als tribunals ordinaris de justícia.

L’arbitratge de consum és gratuït, privat, voluntari, igualitari, senzill, executiu, àgil i participatiu.

És el sistema de resolució de les reclamacions en matèria de consum previst en l’article 31 de l’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i regulat pel Reial Decret 636/1993 de 3 de maig.

OMIC Elx. Ajuntament d'Elx

Quins avantatges oferix el Sistema Arbitral ?

El distintiu oficial que exhibixen les empreses o els professionals adherits a este sistema oferix als clients una garantia afegida
sobre els seus productes o servicis.

Afavorix el diàleg i la confiança amb els clients, que, en cas de desacord, poden utilitzar este sistema. Evita plets llargs i costosos. Dóna suport a la imatge de prestigi de les empreses o professionals, propiciant-ne la selecció per part dels consumidors.

La composició del Col·legi Arbitral és tripartita: Administració, Associació de Consumidors i Associació del Sector Empresarial.

Benefici de la publicitat institucional a favor de les empreses i professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum. És gratuït per a les dues parts.

El resultat de l’Arbitratge de Consum es produïx ans de quatre mesos des de la designació del Col·legi Arbitral. La resolució del arbitratge es recull per escrit: "Laude", i és d’obligat compliment per a les parts. 

On es realitza el Sistema Arbitral ?

En la nostra ciutat les audiències se celebren en la subseu de la Junta Arbitral de Consum d’Alacant a Elx, situada en el Centre de Congressos. La tramitació es gestiona des de l’OMIC i la Junta Arbitral de Consum d’Alacant.

Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana
C/ Guàrdia Civil, 21. València - 46020
Tel. 012 o 963866000 Fax: 963 184 218
Tel. 963 866 000 (des de fora de la Comunitat)
correu electrònic: jac_comval@gva.es

Junta Arbitral de Consum d’Alacant
C/ Major, 39. Alacant - 03002
Tel. 965 145 600 Fax: 965 145 599
correu electrònic: jac_alicante@gva.es 

Subseu d’Elx
en l’OMIC

Junta Arbitral de Consum d’Alacant
Seu de Benidorm

C/ Júpiter, 18-B. Benidorm - 03501
Tel. 965 868 001 Fax: 965 854 105
correu electrònic: jac_benidorm@gva.es 

Junta Arbitral de Castelló
C/ Campamor, 28-3rB. Castelló - 12001
Tel. 964 269 614 Fax: 964 223 167
correu electrònic: jac@ayuncas.es 

Arbitratge en Internet

També vosté pot accedir a l’Arbitratge de Consum per internet. L’accés a este servici es realitza a través de la pàgina web de la Generalitat:
http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/Consumo/Arbitraje.html 
Conselleria d’Economia, Indústria Turisme i Ocupació
Servicis Interactius

En esta mateixa pàgina web es troba el Cens d’Empreses i Professionals Adherits al Sistema Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana.

Té dubtes ? Consulte'ns.

Pot emplenar el formulari online, escriure'ns un email. Cride'ns o passe's a veure'ns directament. Estarem encantats d'atendre'l.

Suport online

De les 9 a les 10.30 h