OMIC Elx. Ajuntament d'Elx Ajuntament d'Elx

El Consumidor

Es considera poblaciò consumidora les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o procedència que, com a destinatari final, adquerix, use o gaudix, dins del territori de la Comunitat Valenciana, de béns o servicis, sempre que el proveïdor/la proveidora tinga caràcter empresarial o professional. 

OMIC Elx. Ajuntament d'Elx

Els drets dels consumidors:

Es consideren consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o procedència que, com
a destinataris finals, adquerixen, usen o gaudixen, dins del territori de la Comunitat Valenciana, de béns o servicis com a destinataris finals, sempre que el proveïdor tinga caràcter empresarial o professional.

 1. 1La protecció de la salut i la seguretat.

 2. 2La protecció dels legítims interessos econòmics i socials.

 3. 3La indemnització o reparació dels danys i perjuís soferts.

 4. 4La informació i l’educació i formació en matèria de consum.

 5. 5La representació, consulta i participació.

 6. 6La protecció jurídica administrativa i tècnica en situacions d’inferioritat, subordinació o indefensió.

I recorde...

 • La informació és la millor garantia per a evitar qualsevol engany.

 • És aconsellable sol•licitar sempre un pressupost escrit ans de contractar un servici.

 • Els preus són lliures, motiu pel qual cal informar-se i comparar preus i servicis.

 • Avans de reclamar és convenient posar-se en contacte amb l’empresa. Generalment és la millor manera de solucionar els problemes.

 • Un símbol de qualitat és l’adhesió de les empreses al sistema arbitral de consum com a manera de resoldre conflictes.

Té dubtes ? Consulte'ns.

Pot emplenar el formulari online, escriure'ns un email. Cride'ns o passe's a veure'ns directament. Estarem encantats d'atendre'l.

Suport online

De les 9 a les 10.30 h